COLIN TIPPING
The Institute for Radical Forgiveness Therapy and Coaching USA


Wydawca książki
Colina Tippinga pt. "Radykalne Wybaczanie"

www.medium.com.pl


Irena Polkowska-Rutenberg
Dyplomowany trener Radykalnego Wybaczania

www.irenapolkowska-rutenberg.pl


Strona o Radykalnym Wybaczaniu
prowadzona przez Trenerkę Lesławę Jaworowską

www.radykalnewybaczanie.com.pl


Niemiecka filia Instytutu Colina Tippinga
www.tipping-methode.de


Polska strona dotycząca książki "Rozmowy z Bogiem"
www.rzb.pl


"Szkoła Miłości" - Mediacja dla Par
www.patrimonium.com.pl