NOWA TURA SZKOLEŃ TRENERSKICH
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Szkoleniu Trenerskim zapraszamy na nowy cykl zajęć. Szkolenie startuje 16 - 17 listopada 2013 r. (sobota - niedziela) i obejmie 4 weekendowe spotkania, które odbędą się w Warszawie.
 
Planowane terminy kolejnych zajęć to:
7 - 8 grudnia 2013
18 - 19 stycznia 2014
15 - 16 lutego 2014
 
Każde weekendowe spotkanie kosztuje 950 zł. Dla chętnych wystawiamy faktury VAT na szkolenie (koszt brutto + 23% VAT).
 
Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe w postaci:
- Podręcznika Trenera,
- oraz nagrań wideo (CD).
 
Trenerzy prowadzący szkolenie:
- Ireneusz Rudnicki,
- Magdalena Czaja.
 
Osoby chętne prosimy o kontakt:
info@metoda-tippinga.pl
 
Szkolenia trenerskie ewoluowały w ciągu ostatnich 10 lat. Korzystając ze zdobytych doświadczeń, oraz dodatkowych materiałów szkoleniowych amerykańskiego Instytutu RW, stworzyliśmy nowy program, bardziej dopasowany do polskich realiów i uwzględniający, to, że w odróżnieniu od Stanów, gdzie kurs ma w znacznej mierze charakter korespondencyjny, w Polsce przyswajamy wiedzę i praktykujemy ją na wspólnych zajęciach. Praca domowa, jest jednak, także integralną częścią szkoleń.
 
Jako Trener Radykalnego Wybaczania będziesz mógł prowadzić indywidualne sesje, ucząc ludzi jak korzystać z narzędzi Radykalnego Wybaczania i towarzyszyć im w tym procesie. Nauczysz się także prowadzić Indiańską Ceremonię w Kręgu oraz jak dzielić się ideą Radykalnego Wybaczanie na zajęciach grupowych.
 
Szkolenie to w sumie kilka dni warsztatów oraz praca własna uczestników. Przez 8 dni, ani nawet miesięcy, nie zdobędziemy wiedzy, którą psychoterapeuci zdobywają przez kilka lat studiów, szkoleń i praktyki. Ale jak podkreśla twórca metody Colin Tipping, Trenerzy Radykalnego Wybaczania nie prowadzą psychoterapii, Radykalne Wybaczanie, to nie psychoterapia, więc wiedza z nią związana, choć pożyteczna i warta zgłębiania, nie jest Ci niezbędna.
 
U podstaw Radykalnego Wybaczania leży założenie, że jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko ciałem fizycznym i umysłem, a mianowicie duchową istotą, stanowiącą jedność z tym co nazywamy Źródłem, czy Bogiem. Zakładamy, że wszystko co się dzieje jest doskonałe z duchowego punktu widzenia i jest szansą wzrostu i uzdrowienia dla nas i wszystkich innych ludzi.
 
Te osiem dni ma za zadanie ugruntować tę świadomość w Tobie do takiego stopnie, byś mógł się nią dzielić z innymi. Będziemy sami na sobie używać narzędzi proponowanych przez Colina, oglądać i analizować przeprowadzane przez niego sesje indywidualne. Omówimy zasady przeprowadzania takich sesji i będziemy praktykować na sobie.
 
Te 8 dni ma także uświadomić Tobie, że jesteś gotowy, by dostrzegać doskonałość w innych i robić im przestrzeń na ujawnienie tych części siebie, które tej doskonałości nie widzą, uszanować ten ludzki punkt widzenia i zaproponować duchową wizję rzeczywistości, wizję, która przynosi ulgę, ukojenie i wolność, która zwraca człowiekowi suwerenność i samowładność.