Strona Główna | Szkolenia trenerskie | Sklep |  Kontakt    
 
 
Wyszukiwanie
BiuletynLicznik wizyt

Drukuj Email

Regulamin Sklepu Metoda Tippinga


Ogólne
 1. Sklep Metoda Tippinga działający pod adresem internetowym www.metoda-tippinga.pl prowadzi właściciel serwisu działającego pod ww. adresem firma:
  Orbito.pl - Wojciech Kojemski
  ul. Aluzyjna 34
  03-149 Warszawa
  NIP: 118-125-13-66
 2. Za funkcjonowanie sklepu, w tym obsługę zamówień, płatności i wysyłek odpowiada firma Orbito.pl - Wojciech Kojemski.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Do każdego sprzedanego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT.
 6. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Metoda Tippinga. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 7. Zamówienia
 8. Zamówienia realizowane są pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 9. Zmiana i anulowanie zamówień uzgadniane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Towary standardowo dostarczamy tylko na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne realizujemy poprzez Pocztę Polską zgodnie z jej cennikiem dla tego rodzaju wysyłek. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu określenia/potwierdzenia sposobu i kosztów wysyłki.
 11. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia przed dokonaniem wpłaty prosimy o zawiadomienie o powyższym fakcie drogą mailową lub telefonicznie. Po upływie 10 dni od daty złożenia zamówienia, nie opłacone zamówienia mogą zostać anulowane przez obsługę sklepu. W obu przypadkach sklep potwierdza anulowanie zamówienia wysyłając na adres Klienta e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia na "Anulowane".

 12. Dostawa
 13. Towary wysyłane są po wpływie pełnej kwoty zamówienia (w tym opłaty za wysyłkę) na rachunek sklepu.
 14. Zamówione towary dostarczamy Pocztą Polską, firmą kurierską DPD oraz Inpostem.
  Zamówienia zagraniczne realizowane są poprzez Pocztę Polską zgodnie z jej cennikiem.
 15. Sklep utrzymuje wszystkie oferowane towary na stanie magazynowym. Wysyłka zamówienia następuje w dniu otrzymania wpłaty lub następnego dnia roboczego.
 16. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym odpowiednia informacja o wydłużonym czasie realizacji zamówienia umieszczana jest na Karcie Produktu, a w przypadku już złożonego zamówienia Klient jest niezwłocznie o powyższym fakcie powiadamiany.
 17. Przesyłki typowo doręczane są:
  - następnego dnia roboczego (kurier DPD),
  - w ciągu 2 dni roboczych - (Pocztex Kurier 48),
  - ok. 3-5 dni roboczych - w przypadku przesyłki Inpost.
 18. Wysłanie przesyłki z zamówieniem powoduje zmianę statusu zamówienia na "Wysłane", o czym Klient zawiadamiany jest e-mailem.

 19. Płatności
 20. Płatności za zamówione towary są przyjmowane w formie wpłaty/przelewu
  na konto bankowe sklepu: 35 1140 2004 0000 3702 0685 6643 (mBank)
  Posiadaczem konta jest firma:
  Orbito.pl - Wojciech Kojemski
  ul. Aluzyjna 34
  03-149 Warszawa
 21. W celu identyfikacji płatności prosimy o podanie w tytule wpłaty/przelewu numeru zamówienia. Problem z identyfikacją płatności może wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 22. Wpływ środków na nasze konto bankowe standardowo ma miejsce następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty/przelewu.

 23. Reklamacje i zwroty
 24. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 25. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do sklepu za pomocą Poczty Polskiej przesyłką poleconą.
 26. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać wymiany towaru. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy
 27. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
 28. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 29. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas odbioru towaru przez klienta.
 30. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 31. Po dokonaniu zwrotu należnej Klientowi kwoty status zamówienia zostaje zmieniony "Zwrócone", o czym Klient zawiadamiany jest e-mailem.

 32. Ochrona danych osobowych
 33. Sklep zapewnia ochronę danych osobowych Klientów oraz danych dotyczących ich zamówień przed nieuprawnionym dostępem osób i podmiotów trzecich. Dane te są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zamówień (bank, Poczta Polska) oraz na żądanie uprawnionych organów państwa.
 34. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu skorzystaj z właściwych zakładek na stronach sklepu, prześlij e-mail lub list polecony na wyżej podany adres firmy.
 
 
(C) Rozwój Osobisty Metodą Tippinga 2004 - 2018 info@metoda-tippinga.pl